ทำไมควรใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ?

เพราะสังคมไทย นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ได้ปรับเข้าสู่ยุค “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) อย่างเต็มตัวแล้ว หากครอบครัวของท่าน มีผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อมีอาการป่วยที่จำเป็นจะต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา การหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา โดยคุณลักษณะที่จำเป็นต้องพิจารณา มีดังนี้

newdavich

31/08/2022