ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกู๊ดไลฟ์โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Good Life Home วงศ์สว่าง บางซื่อ ได้ประสานงานกับทางสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จัดการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ในการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในสถานประกอบการ ประเภทศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

newdavich

11/03/2023