ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกู๊ดไลฟ์โฮม ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3 โดยศูนย์อนามัย19วงศ์สว่าง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น Good Life home ประสานงานกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัส โคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (COVID19) เข็มกระตุ้น

newdavich

23/12/2022