ศูนย์Good Life Home เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุข

ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น Good Life Home บางซื่อ ประชาชื่น วงศ์สว่าง ของเราได้ไปเข้าร่วมอบรมและประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข มาในช่วงเดือน เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

newdavich

10/07/2022