เคสดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง พัฒนาการดีขึ้นมาก นับตั้งแต่เดือนแรกที่มาอยู่ในศูนย์ Good Life Home

ผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง หลังทำการผ่าตัดเนื้องอกออกไป ทางโรงพยาบาลต้องการให้พักฟื้นและฟื้นฟูการใช้ชีวิตทุกอย่างใหม่หมด ซึ้งเคสแบบนี้ มักจะมาใช้บริการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Good life home

newdavich

29/07/2023