ศูนย์Good Life Home เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุข

อบรมการจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Good Life Home

ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น Good Life Home บางซื่อ ประชาชื่น วงศ์สว่าง ของเราได้ไปเข้าร่วมอบรมและประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข มาในช่วงเดือน เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระเบียบและวิธีปฎิบัติต่อผู้สูงอายุก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้อัพเดทมากขึ้น ทางศูนย์เราไม่หยุดที่จะพัฒนา และเติมความรู้ เพื่อให้ศูนย์ฯของเรา เป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ให้ได้ตามมาตราฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข

ยุภาพร เจ้าของศูนย์ Good Life home
คุณยุภาพร รุ่งเรืองสิริโรจน์ เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Good Life Home

เพื่อที่จะถ่ายทอดให้ น้องๆทีมงานของศูนย์ Good Life Home ได้รู้จักวิธีปฎิบัติและดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการความดูแลอย่างพิเศษ รู้จักและเข้าใจวิธีปฎิบัติตามมาตตรฐานของกรมสนับสนุนบริการ
และเพื่อดูแลพ่อๆแม่ๆ ที่มาอยู่ในศูนย์เรา ให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตรงตามมาตราฐานกระทรวงสาธารณสุข
ดูแลด้วยหัวใจใส่ใจดุจญาติ ผลที่ได้คือความสุขใจ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น Good life home บางซื่อ ประชาชื่น วงศ์สว่าง อบอุ่นเหมือนบ้าน
รับดูแลทั้งรายวันรายเดือน (แบบ 24 ชม และ ไปกลับ)

สนใจดูเพิ่มเติมที่เพจ
https://www.facebook.com/goodlifehome2/

พิกัดของศูนย์ Good Life Home วงศ์สว่าง บางซื่อ
https://g.page/tumreborn65?share


บทความอื่นๆ