ผู้บริหารร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ปี2567

ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ทีมีภาวะพึ่งพิง good life home
ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ทีมีภาวะพึ่งพิง good life home

ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Good Life Home เราตระหนักถึงการรักษามาตราฐาน การดูแลผู้สูงอายุในสถานประกอบการ การดูแลผู้สูงอายุ ทางผู้บริหารเราจึงเข้าร่วมอบรม ทบทวน ตามกฎของกระทรวงสาธารณะสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่จัดให้ผู้บริหารของศูนย์ฯหรือบุคลากรของศูนย์ ต้องได้รับการอบรม หลักสูตรต่างๆ ตามกำหนด เช่น หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๑๓๐ ชั่วโมง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง / มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดี ในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง / มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง / มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารดำเนินงานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง


ซึ้งหลักสูตร 130 ชั่วโมงมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการประเมิน ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณะสุข เป็นผู้กำหนดมาตราฐาน ทางศูนย์เรา มีเจตนาที่ดีที่ต้องการทำศูนย์ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตรงตามมาตราฐานของกรมฯ และเพื่อให้ได้บรรทัดฐานสแตนดาร์ดที่ทางกระทรวงตั้งไว้ ทางศูนย์ Good Life Home จึงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้กับทาง สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรุ่นที่8 ได้รับการอบรมในช่วง 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศนียบัตรจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์

Reference การประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุ ต้องทำตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข ข้อใดบ้างสามารถดูได้ที่ ลิ้งค์ กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง


ทาง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Good Life Home บางซื่อ และ ประชานิเวศน์ จตุจักร เราพร้อมจะดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความดูแลพิเศษ เพื่อความอุ่นใจของท่านที่จะพาผู้สูงอายุในบ้าน หาสถานที่ที่ปลอดภัย และมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ พร้อมพนักงานบริบาล ที่เข้าใจในเรื่องการจัดการ ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในแต่ละอาการ แต่ละโรค แต่ละคน ซึ้งมีวิธีปฎิบัติแตกต่างกันไป ทางศูนย์กู๊ดไลฟ์โฮม พร้อมยินดีหากท่านจะติดต่อเข้ามา เพื่อสอบถาม รายละเอียด บริการของเรา

ติดต่อเราได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือโทร 086-782-5956
เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/goodlifehome2/

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-GoodLifeHome-บางซื่อ-วิภาวดีรังสิต

บทความอื่นๆ

เคสผ่าตัดสมอง มาเข้าศูนย์กู๊ดไลฟ์โฮม
ความเคลื่อนไหว

เคสดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง พัฒนาการดีขึ้นมาก นับตั้งแต่เดือนแรกที่มาอยู่ในศูนย์ Good Life Home

ศูนย์บริการสาธารณสุข19วงศ์สว่าง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม3
ความเคลื่อนไหว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกู๊ดไลฟ์โฮม ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3 โดยศูนย์อนามัย19วงศ์สว่าง